Matěj Boháč

Matěj v dětství četl Setona, Maye a Verna a od té doby trpí romantickými sklony a nezadržitelnou touhou unikat do divočiny. Přitom fušuje, ať už profesně, nebo amatérsky, do řady oborů od focení a hudbu přes sport, až po architekturu a zejména opravování a ruční výrobu všeho možného. Jeho srdeční záležitostí a unikátní specializací je stereofotografie (3D fotografie), které se intenzivně věnuje už přes 20 let. Zakládal český stereoklub a zastupuje Česko v Mezinárodní steroskopické unii. Jeho prostorové fotky a jimi doplněné přednášky získaly ocenění na mezinárodních i domácích akcích a cestovatelských festivalech. Připravoval expozice se stereofotografiemi pro výstavy a muzea, zpracoval dosud nepublikované stereofotografie z archivu Hanzelky a Zikmunda. Celá technologie od focení až po projekci je vyrobená na koleni - a dá se odvézt na kole:)

Kromě focení stereofotografií a konstruování zařízení k tomu potřebných občas běhá a jinak skotačí, hraje a zpívá. Vykonává profesi architekta se zaměřením převážně na obnovu historických staveb. Více o Matějovi a jeho cestování najdete na webu stereofotografie.matej.boha.cz

Stereofotografie (též méně přesně „3D fotografie„) existuje coby svébytná fotografická disciplína od první poloviny devatenáctého století. Já jsem tuto techniku začal objevovat na sklonku století dvacátého, přitahován její tajuplností a romantickým polozapomenutím. Nejsou zde k dispozici žádná kvalitní konzumní řešení – ovládnutí stereofotografie vyžaduje i v digitální éře konstruktérské nadšení, invenci a ruční výrobu potřebných zařízení. Právě tím je z mého pohledu tento obor vzrušující.Program

LADAKH ve 3D fotografii

Neděle 13. 11. 2022 | 14:00–15:00
SÁL ALDABRA
ve spolupráci s UNIQA (sál 131)
Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři