Matěj Boháč

Stereofotograf, romantik, konstruktér, sportovec a asketa

V důsledku četby brakové dobrodružné literatury a historických cestopisů trpí od dětství romantickými sklony a nezadržitelnou touhou unikat do divočiny. Jeho zájmy a profese se volně prolínají, fušuje do řady oblastí od focení a sport přes hudbu, až po architekturu a zejména opravování a ruční výrobu všeho možného.

Matějovou srdeční záležitostí a unikátní specializací je stereofotografie (3D fotografie), které se intenzivně věnuje už přes 20 let. Jeho prostorové fotky a jimi doplněné cestopisné přednášky získaly ocenění na mezinárodních i domácích akcích a cestovatelských festivalech. Připravoval expozice se stereofotografiemi pro výstavy a muzea, zpracoval dosud nepublikované stereofotografie z archivu Hanzelky a Zikmunda. Celá technologie od focení až po projekci je vyrobená na koleni – a dá se odvézt na kole:)

Osobní stránky: http://stereofotografie.cz

Stereofotografie (též méně přesně „3D fotografie“) existuje coby svébytná fotografická disciplína od první poloviny devatenáctého století. Matěj tuto techniku začal objevovat na sklonku století dvacátého, přitahován její tajuplností a romantickým polozapomenutím.

Nejsou zde k dispozici žádná kvalitní konzumní řešení – ovládnutí stereofotografie vyžaduje i v digitální éře konstruktérské nadšení, invenci a vlastní výrobu potřebných zařízení.Program

NORSKO 3D – Rok na severu

Sobota 11. 11. 2023 | 11:00–12:30
SÁL BATTÚTA
ve spolupráci s CK KUDRNA (sál 300)
Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři