Matěj Boháč

Největší český propagátor stereografické fotografie. Cílem jeho cest jsou především horské oblasti, které vytvářejí přirozenou hradbu odolávající rozpínavosti civilizace. Baví ho objevovat nejen přírodní krásy, ale také, co všechno by se naše rozvinutá společnost mohla učit od zdánlivě zaostalých národů, dosud věrných svým tradicím. 

Kromě focení stereofotografií a konstruování zařízení k tomu potřebných občas běhá a jinak skotačí, hraje a zpívá. Vykonává profesi architekta se zaměřením převážně na obnovu historických staveb. Více o Matějovi a jeho cestování najdete na webu stereofotografie.matej.boha.cz

Stereofotografie (též méně přesně “3D fotografie“) existuje coby svébytná fotografická disciplína od první poloviny devatenáctého století. Já jsem tuto techniku začal objevovat na sklonku století dvacátého, přitahován její tajuplností a romantickým polozapomenutím. Nejsou zde k dispozici žádná kvalitní konzumní řešení – ovládnutí stereofotografie vyžaduje i v digitální éře konstruktérské nadšení, invenci a ruční výrobu potřebných zařízení. Právě tím je z mého pohledu tento obor vzrušující.

Hlavní partneři

Partneři