Stanislav Synek

Povoláním jaderný fyzik a také překladatel a tlumočník, jediný žijící účastnik celé expedice Tatra kolem světa. Svou knihu o této expedici doplnil početnými dodatky a vytvořil ji rámec ze svých cestovatelských zkušeností a poznatků, jichž nabyl za více než šest desítek let ve 165 zemích šesti světadílů.
Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři