Nepál: 46 dní na treku

Pavel Svoboda

Neděle 13. 11. 20221 | 17:30–19:00
SÁL KOLUMBUS
ve spolupráci s Hannah (sál 200)