Výstava: Úděl ženy, Lenka Klicperová a Markéta Kutilová

Výstava: Úděl ženy, Lenka Klicperová a Markéta Kutilová

Sobota 12. 11. 2022
Výstava: Úděl ženy, Lenka Klicperová a Markéta Kutilová


Výstava velkoformátových fotografií, jenž ukazují nelehké osudy a postavení žen v zemích třetího světa. Výstava dokumentuje například ženskou obřízku v Keni, životy žen v uprchlických táborech či žen ve válce, těžký život sběraček čaje na Šrí Lance apod.

Na světě žije v extrémní chudobě zhruba miliarda lidí, přičemž více než polovina z nich jsou ženy. Právě ženy jsou ve většině rozvojových zemích těmi, kdo se stará o obživu, vzdělání a výchovu dětí. Navíc ženy jsou ty, které ve velké většině obdělávají půdu, chodí pro vodu, sbírají dřevo, starají se o domácnost. Úděl ženy je o to těžší, že ve většině zemí třetího světa nejsou ženy považovány za rovnocenné s muži a nemají stejná práva. V mnoha zemích nemají ženy práva vlastnit půdu, mají omezený přístup ke vzdělání a zdravotní péči, jsou prodávány a zneužívány bez možnosti pomoci, nemohou participovat v sociálních a politických institucích apod. Navíc každá třetí žena se za svůj život stane obětí sexuálního násilí. Úděl ženy je natolik těžký, že např. v Albánii existuje skupina žen, které se rozhodly, že se raději stanou muži a budou žít jako oni, jak ukazuje fotografie Albánské virdžiny. Autorky pořídily tyto fotografie při svých pracovních cestách a pobytech v různých zemích třetího světa.

Výstavu připravil spolek Femisphera, aktualizována byla ve spolupráci se spolkem PANT a díky podpoře České rozvojové agentury.

Femisphera je sdružení lidí, kterým není lhostejný svět žen ve třetím světě. Cílem je dokumentovat prostřednictvím publicistické činnosti, fotografie a filmu problematiku života obyvatel třetího světa s důrazem na ženská témata. Úkolem je být na místech, kde média mohou díky své síle pomoci. Chtějí prostřednictvím článků, rozhovorů, fotografických výstav, přednášek či filmu informovat veřejnost a motivovat ji k účelné pomoci. Členky Femisphery jsou novinářky anebo nadšenci, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a energii i někomu jinému než sobě. Více informací na www.femisphera.com. 

Galerie