Martin Židlík a Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Zabývají se léčbou srpkové anémie v Ugandě

Martin Židlík
V civilním zaměstnání manažer obchodní firmy v chemickém průmyslu. Ve volném čase pak cestovatel.
V roce 2020 spoluzaložil nadační fond SSUUBO, který zajišťuje díky podpoře českých dárců financování léčby a provoz kliniky, ale především systematicky vzdělává místní personál v péči o děti se srpkovitou anémií.

Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
Vystudoval Všeobecné lékařství na Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, dvacet let pracoval jako hematolog ve Fakultní nemocnici Brno a Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2020 spoluzaložil nadační fond SSUUBO a kliniku pro léčbu dětí se srpkovitou anémií v chudém vesnickém regionu Buikwe v Ugandě.

Více o nás na www.ssuubo.cz

Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři